רונית ורן גולדיג

ביקשנו גן עדן במרפסת שלנו…

התחברנו למלאכים הנכונים

תודה רבה לירוק גינון אורבני