שדרוג בריכת נוי טבעית בקרית אונו

בריכת נוי ישנה שהורחבה ושודרגה על ידנו