הקמת גינת גג בפתח תקווה

הקמת גינת גג במיכלים קלי משקל המיועדים לגינות גג ומרפסות